Колектив

I – ва „А“ група „Мечо Пух”
Нели Василева Балчева
Надя Здравкова Кичукова

I – ва „Б“ група „Слънце“
Нина Иванова Йорданова
Мария Иванова Иванова

II - ра „А“ група „Пеперуда”
Юлия Господинова Стоянова
Галина Друмева Николова

II – ра „Б” група „Черешки“
Дарина Славова Светличкова
Мария Монева Монева

III – та „А“ група „Пинокио“– подготвителна-5г.
Румяна Стоянова Господинова
Йовка Илиева Илиева

III – та „Б“ група „Сърчица“– подготвителна-5г.
Петранка Иванова Петрова
Генка Колева Борисова

III – та „В“ група „Звездички“– подготвителна-5г.
Снежана Калева Иванова
Исман Ахмед Върбанова

IV – та „А“ група „Мики Маус“-подготвителна-6 г.
Радка Михаилова Учкова
Яна Иванова Козикова

IV – та „Б“ група „Ягодки“-подготвителна-6 г.
Янка Иванова Костова
Миглена Йорданова Добрева

Яслена „А” група „Кокиче”
Дора Георгиева Бочукова-мед.сестра
Светлана Рангелова Стаменкова-мед.сестра

Яслена „Б” група „Минзухар”
Ганка Байчева Коналиева-мед.сестра
Икбайле Орханова Юсеинова-мед.сестра

Музикален ръководител/педагог - Иванка Колева