Колектив

I – ва „А“ група „Пеперуда“
Юлия Господинова Стоянова
Галя Колева Тенева

I – ва „Б“ група „Черешки“
Дарина Славова Светличкова
Мария Монева Монева

II – ра „А“ група „Пинокио“
Йовка Илиева Илиева
Златина Василева Георгиева

II – ра „Б“ група „Сърчице“
Генка Колева Борисова
Искра Кирилова Илиева

III - та „А“ група „Мики Маус” - подготвителна-5г.
Пламена Йорданова Йорданова
Михаела Красимирова Илиева

III – та „Б” група „Ягодки“ - подготвителна-5г.
Яница Живкова Тенева
Ивелина Манолова Челебиева

III – та „В” група „Звездички“ - подготвителна-5г.
Снежана Калева Иванова
Таня Атанасова Пенева

IV – та „А“ група „Мечо Пух“ - подготвителна-6г.
Марияна Димитрова Панайотова
Пламена Танева Митева

IV – та „Б“ група „Слънце“ - подготвителна-6г.
Нина Иванова Йорданова
Мария Иванова Иванова

IV – та „В“ група „Калинка“ - подготвителна-6г.
Женя Стефкова Иванова
Ваня Атанасова Пенева

Яслена „А” група „Кокиче”
Дора Георгиева Бочукова-мед.сестра
Светлана Рангелова Стаменкова-мед.сестра

Яслена „Б” група „Минзухар”
Валентина Николова Славчева-мед.сестра
Стоянка Стоянова Раднева-мед.сестра

Учител по музика/педагог - Иванка Ангелова Колева
Психолог - Нубар Бохос Пилибосян
Логопед - Николина Петкова Кръстева
Ресурсен учител - Петко Христов Христов
Образователен медиатор - Зюмбюл Василева Атанасова