Колектив

I – ва „А“ група „Пинокио“
Катя Христова Тодорова
Йовка Илиева Илиева

I – ва „Б“ група „Сърчица“
Петранка Иванова Петрова
Генка Колева Борисова

I – ва „В“ група „Звездички“
Мария Георгиева Николова
Валентина Стоянова Атанасова

II– ва „А“ група „Мики Маус“
Радка Михаилова Учкова
Яна Иванова Козикова

II – ра „Б“ група „Ягодки“
Янка Иванова Костова
Румяна Николаева Басяку

III – та „А“ група „Мечо Пух”– подготвителна-5г.
Дарина Славова Светличкова
Пламена Росенова Димитрова

III – та „Б“ група „Слънце“-подготвителна-5г.
Нина Иванова Йорданова
Станимира Ангелова Василева

IV - та „А“ група „Пеперуда”-подготвителна-6 г.
Юлия Господинова Стоянова
Румяна Стоянова Господинова

IV – та „Б” група „Черешки“-подготвителна-6г.
Вела Иванова Шопова
Николина Стефанова Ивановa

Яслена „А” група „Кокиче”
Дора Георгиева Бочукова-мед.сестра
Светлана Рангелова Стаменкова-мед.сестра

Яслена „Б” група „Минзухар”
Дияна Колева Янкова-мед.сестра
Кина Станчева Манолова-мед.сестра

Музикален ръководител/педагог - Иванка Колева
Психолог - Моника Чирпанлиева
Логопед - Пламена Петрова
Ресурсен учител - Румяна Господинова