Колектив

I – ва „А“ група „Мики Маус“
Радка Михаилова Учкова
Яна Иванова Козикова

I – ва „Б“ група „Ягодки“
Миглена Йорданова Добрева
Петя Василева Златева

II – ра „А“ група „Мечо Пух”
Янка Ивнова Костова
Ася Северинова Динева

II – ра „Б“ група „Слънце“
Нина Иванова Йорданова
Мария Иванова Иванова

III - та „А“ група „Пеперуда” - подготвителна-5г.
Юлия Господинова Стоянова
Марияна Димитрова Панайотова

III – та „Б” група „Черешки“ - подготвителна-5г.
Дарина Славова Светличкова
Мария Монева Монева

III – та „В” група „Калинка“ - подготвителна-5г.
Исман Ахмед Върбанова
Женя Стефкова Иванова

IV – та „А“ група „Пинокио“ - подготвителна-6г.
Румяна Стоянова Господинова
Йовка Илиева Илиева

IV – та „Б“ група „Сърчица“ - подготвителна-6г.
Петранка Иванова Петрова
Генка Колева Борисова

IV – та „В“ група „Звездички“ - подготвителна-6г.
Снежана Калева Иванова
Тереза Витанова Вълчева

Яслена „А” група „Кокиче”
Дора Георгиева Бочукова-мед.сестра
Светлана Рангелова Стаменкова-мед.сестра

Яслена „Б” група „Минзухар”
Ганка Байчева Коналиева-мед.сестра
Стоянка Стоянова Раднева-мед.сестра

Учител по музика/педагог - Иванка Ангелова Колева
Психолог - Веселина Господинова Иванова
Образователен медиатор - Зюмбюл Василева Атанасова